Jämställd Utveckling Skåne

Vad vi gör

Kunskap, samverkan, utbildning och projekt.

Kunskap.jpg

Kunskap

Jämställd Utveckling Skåne är en kunskapsorganisation som tar fram ny och lyfter befintlig kunskap om jämställdhet och regional utveckling och tillväxt. Våra studier bidrar alltid med ett fördjupat jämställdhetsperspektiv.

Samverkan 1.jpg

samverkan

Jämställd Utveckling Skåne älskar samverkan! Vi samverkar med en mångfald av parter från offentlig, privat, idéburen sektor och akademin.

Utbildning 1.jpg

utbildning

Jämställd Utveckling Skånes personal har specialistkunskaper i jämställdhet, intersektionalitet och normkritik. Vi utbildar, föreläser, och fungerar som workshopledare.

The Yes Day.jpg

projekt & Aktiviteter

Jämställd Utveckling Skåne driver projekt och anordnar aktiviteter. Vi har bland annat initierat Mångfaldskartan och Mångfaldsbussen. Läs mer om våra aktuella aktiviteter nedan.

 
 

Kunskap

Jämställd Utveckling Skåne tar fram ny och lyfter befintlig kunskap.

Jämställd Utveckling Skåne är en kunskapsorganisation som tar fram ny och lyfter befintlig kunskap om jämställdhet och regional utveckling och tillväxt. Våra studier bidrar alltid med ett fördjupat jämställdhetsperspektiv. Under förra året har Jämställd Utveckling Skåne arbetat fram två studier för att bidra till kunskapsutveckling om jämställd regional utveckling och tillväxt. Den första, om jämställdhetsperspektiv på företagande och entreprenörskap publicerades i oktober 2018 och den andra, om könssegregering på arbetsmarknaden, släpptes i början på 2019. Vårt arbete under 2019 fokuserar på dessa områden och vi arbetar med aktiviteter som kopplar an till det material som vi tagit fram genom studierna.

 
 
 

I studien “Sökes: Företagande kvinnor” undersöker Jämställd Utveckling Skåne jämställdheten inom företagande och entreprenörskap i Skåne. Studien visar att vi behöver göra mer för att Skånes företagande och entreprenörskap ska bli jämställt. Flera seglivade strukturer hänger kvar. Exempelvis är bilden av entreprenören och företagaren fortfarande snäv, vilket speglas i hur finansiering och företagsstöd fördelas.

I studien “Man blir uppskattad” undersöker Jämställd Utveckling Skåne hur det är att vara man i ett kvinnodominerat yrke. Det finns ett skriande behov av att bryta könssegregeringen även inom de yrken som idag är kvinnodominerade. Studien ger en fingervisning om möjliga riktningar framåt för att uppnå en arbetsmarknad där män och kvinnor kan verka på lika villkor inom de branscher som idag har ett underskott på män.

 
 

 
 

Samverkan

 
 
Samverkan 1.jpg

Jämställd Utveckling Skåne samverkar som projektpart.

Jämställd Utveckling Skåne älskar samverkan! Vi samverkar med en mångfald av parter från offentlig, privat, idéburen sektor och akademin. Har du en projektidé eller ska skriva en ansökan? De allra flesta finansiärer kräver att jämställdhet och icke-diskriminering ska integreras som en del av projekt. Jämställd Utveckling Skåne är en projektpartner som hjälper andra aktörer att göra skillnad. Vi fungerar som expertstöd, utbildare eller samverkanspart i projekt och hjälper dig gärna att säkra att ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv införlivas i hela projektverksamheten.

The Yes Way och The Joint Way är exempel på två  aktuella projekt vi samverkar i just nu, vars syfte är att integrera jämställdhet och sociala perspektiv i inkubatorsystemet.

 
 

 

Vill du samverka, få utbildning eller dra igång ett projekt?

 

 
 

Utbildning

Uppdrag - vi utbildar och föreläser

Jämställd Utveckling Skånes personal har specialistkunskaper i jämställdhet, intersektionalitet och normkritik. Vi utbildar, föreläser, och fungerar som workshopledare. Vi har bland annat gjort uppdrag för ABF Skåne, Lunds universitet, Ideon Innovation, Skåneidrotten, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Simrishamns kommun och Fridhems Folkhögskola.

Vi erbjuder utbildningar i bland annat jämställdhet, intersektionalitet och diskrimineringsgrunder, normer/normkritik, och härskartekniker. Våra utbildningar utgår från era behov och har alltid ett lösningsfokus.

Behöver du hjälp i ditt jämställdhetsarbete? Jämställd Utveckling Skåne utbildar verksamheter och organisationer som vill skapa en intersektionell jämställdhet i praktiken.

Utbildning 1.jpg
 
 

 
Utbildningen gav intressant ny kunskap om jämställdhetsintegrering. Utbildningen var en ögonöppnare, gav ett vidare perspektiv och större förståelse för jämställdhetsfrågor.
— Deltagare
 

 

Aktuella projekt & aktiviteter

Medverkan på HELA-veckan den 20 september

Ni missar väl inte oss på HELA Landskrona? Fredagen den 20 september kl. 15 samverkar vi med HELA ideella och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne på temat arbete och framtid.

Det blir minglig After Work men vi kommer såklart även prata allvar. Och diskutera frågor som:

✨ Hur arbetsmarknaden ser ut i Skåne idag år 2019?
✨ Om vi som individer gör fria val, eller om vi styrs av andra saker när vi väljer yrkesinriktning?
✨ Och om kön verkligen har betydelse för vissa arbeten?

Spännande va? :) Hoppas att vi ses där! 😍

Läs mer om aktiviteten genom att klicka på bilden till vänster!