Jämställd Utveckling Skåne

Vilka vi är

Med spetskompetens i jämställdhet, intersektionalitet och normkritik.

Medarbetare.jpg

Medarbetare

Jämställd Utveckling Skånes personal har spetskompetens i jämställdhet, intersektionalitet och normkritik, och sköter det dagliga arbetet från kontoret i Lund.

Styrelse.jpg

Styrelse

Jämställd Utveckling Skånes styrelse har bred kompetens från samhällets olika sektorer och bidrar till verksamhetens strategi- och utvecklingsarbete.

Medlemmar.jpg

Medlemmar

Jämställd Utveckling Skåne är en medlemsorganisation för lokala nätverk och ideella föreningar, och är öppen för stödmedlemmar som vill stötta vår verksamhet och en jämställd utveckling i Skåne.

 

Våra medarbetare

 
 
Hemsida Karin.jpg

verksamhetsledare

Karin Blomstrand

Karin är genusvetare med spetskompetens i jämställdhet, intersektionalitet och normkritiska perspektiv. Karin brinner för samverkan och praktiskt jämställdhetsarbete.

karin@jamstalldutveckling.se | 0707-158184

 
 
 
Hemsida Natasha.jpg

PROJEKTledare

Natasha Wrang

Natasha är folkhälsovetare med bred erfarenhet av jämställdhetsarbete inom ideell sektor. Natasha brinner för kunskapsspridning och engagemang.

natasha@jamstalldutveckling.se | 0707-343564

 

 

Vår styrelse

 
Carina-sm.jpg

ordförande

Carina Jönsson | carina@jamstalldutveckling.se


Vlora-sm.jpg

Ledamot

Vlora Makolli | vlora.makolli@hotmail.com


Anders-sm.jpg

Ledamot

Anders Eriksson | anders.p.eriksson@malmo.se


Maria-sm.jpg

Vice ordförande

Maria Kullberg | maria@kullbergutveckling.se


Lars-sm.jpg

Ledamot

Lars Persson | lars.persson@simrishamn.se


Cesar-sm.jpg

ledamot

Cesar Vargas | cesar.vargas@svalov.se


Amelie-sm.jpg

Ledamot

Ameli Frostell | ameli.frostell@gmail.com


 
 
 

Medlemmar

bin_rgb.jpg

Vill du bidra till jämställd regional utveckling och tillväxt? Ansök om medlemskap eller stöd Jämställd Utveckling Skånes verksamhet här.

För Jämställd Utveckling Skåne är samverkan en nyckel för förändring och vi menar att vi behöver jobba från olika perspektiv och nivåer för att åstadkomma utveckling på jämställdhetsområdet. Jämställd Utveckling Skåne skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan våra medlemsföreningar och deras medlemmar. Som medlem kan ni få stöd i ert jämställdhetsarbete!

För att bli medlem behöver din verksamhet vara ett nätverk eller en ideell förening som stödjer eller arbetar i linje med Jämställd Utveckling Skånes arbete. Om du inte är en ideell verksamhet eller nätverk kan du stötta Jämställd Utveckling Skåne genom att bli stödmedlem. Det kostar 100 kr per år att vara medlem och 500 kr per år att vara stödmedlem.